Apartmány HillSide

Na Apartmány Hillside sme obzvlášť hrdí. Tento projekt predstavuje unikátne architektonické dielo, ktoré svojou hmotou a tvarmi a použitými materiálmi reflektuje na okolitú prírodu a kus inšpirácie čerpá aj z tradičných tvarov starých oravských dreveníc. 

V troch vežiach projektu Hillside sme pre zákazníkov priniesli 52 apartmánov a 1 wellness prevádzku. Vysoký dôraz sme kládli na kvalitný návrh dispozície všetkých jednotiek, z ktorých je, vďaka umnému natočeniu všetkých veží, fantastický výhľad na okolitú oravskú prírodu. Výrazným prvkom sú balkóny, ktoré sú svojou plochou výnimočné a umožňujú tak stráviť chvíle na čerstvom vzduchu aj väčším skupinám ľudí. 

Napriek tomu, že administratívne povoľovanie projektu bolo veľmi náročné, zvládli sme ho v relatívne krátkom čas (2 roky). Hlavná cesta do lyžiarskeho strediska Kubínska hoľa prechádzala doslova priamo cez stavenisko, čo výrazne limitovalo možnosti manipulácie pri výstavbe. Spolu s vysokou nadmorskou výškou a silným zimám bola preto stavebná realizácia náročná. Vďaka skúsenému dodávateľovi stavby sme to však zvládli a teraz sa tešíme z krásneho výsledku. 

52
jednotiek
3350 m2
plochy
4
roky
6
mil. € bez DPH