Naše projekty

Projekty, ktoré sme zrealizovali alebo práve realizujeme.

Hľadáme

Hľadáme pozemky a stavby vhodné na výstavbu rodinných domov a bytových alebo apartmánových domov. Zaujímajú nás všetky krajské mestá a okresné mestá s rastovým potenciálom.