Chcete zhodnotiť voľné finančné prostriedky
alebo sa podieľať na realizácii
developerských projektov?

Realizáciu našich projektov financujeme z rôznych zdrojov.
Okrem vlastných zdrojov využívame najmä bankové financovanie, investície našich partnerov a externých investorov.
Formy vstupu investora do projektu sú rôzne.
Do úvahy pripadá úverový vzťah, emisia dlhopisov alebo vlastnícka spoluúčasť.

DOHODNITE SI S NAMI STRETNUTIE A
ZÍSKAJTE INFORMÁCIE O MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Máte nevyužitú nehnuteľnosť?

Po vzájomnej dohode pre Vás vypracujeme štúdiu uskutočniteľnosti.
Výsledkom budú návrhy čo najlepšieho využitia nehnuteľnosti, ekonomické vyhliadky projektu a možnosti spolupráce.

Dlhopisy

31. júla 2020 sme vydali emisiu dlhopisov s názvom Bukna & Laurinčík 02.
Emisné podmienky si môžete pozrieť tu: