Ako investovať do našich projektov

Máte záujem o viac informácií?

Ak máte záujem o aktuálne informácie o možnostiach investície do projektov našej spoločnosti, vypíšte prosím žiadosť tu:

  Súkromní investori sú pre našu spoločnosť veľmi dôležití, pretože vďaka nim je naša spoločnosť mimoriadne agilná pri akvizícii nových projektov. Vďaka našim investorom sme schopní diverzifikovať portfólio projektov, výsledkom čoho je príprava alebo realizácia niekoľkých projektov súčasne. 

   

  Realizáciu našich projektov financujeme väčšinou kombináciou vlastných zdrojov a bankového financovania. Do vlastných zdrojov neradíme len vlastné finančné prostriedky, ale aj peniaze investorov, ktorí sa ich rozhodli prostredníctvom našich projektov zhodnotiť.

  S každou investíciou sú spojené riziká. K riadeniu rizík pristupujeme mimoriadne zodpovedne. Jednou z hlavných zásad je, že peniaze našich investorov umiestňujeme výlučne do tvrdých aktív – teda priamo na nákup alebo fyzické zhodnotenie nehnuteľností. Sekundárne opatrenia riadenia rizík zahŕňajú rozvíjanie manažérskych systémov, vrátane predchádzania a riešenia krízových situácií.

   

  Spôsobov, ktorými sa môže súkromný investor podieľať na investícii do projektov našej spoločnosti, je viac. Najčastejšie sa investície realizujú cez podnikové dlhopisy a ojedinele formou priameho vstupu investora do konkrétneho projektu.

  Máte záujem o viac informácií?

  Ak máte záujem o aktuálne informácie o možnostiach investície do projektov našej spoločnosti, vypíšte prosím žiadosť tu: