Stavebné pozemky Mačičkovo

Projekt Mačičkovo úspešne ukončený. 

Stavebné pozemky vybavené skolaudovanými inžinierskymi sieťami sme odovzdali svojim majiteľom.

Populárne lyžiarske stredisko Kubínska hoľa zažilo, vďaka značným investíciám, prudký rozvoj. Následkom bol zvýšený dopyt po rekreačných nehnuteľnostiach v tejto lokalite. Už nestačilo len vlastniť pozemky, ďalší rozvoj vyžadoval investície do infraštruktúry, ktorá v tejto oblasti chýbala. Na Kubínskej holi sa nám v prvej etape podarilo získať takmer 18 000 m2 pozemkov, ktoré boli bez akejkoľvek infraštruktúry.

V rámci projektu sme zhotovili novú kanalizačnú sieť, prostredníctvom ktorej je možné odkanalizovať splašky od cca 300 ekvivalentných obyvateľov. Súčasťou kanalizácie je prečerpávacia stanica, ktorá “tlačí” splaškovú vodu výtlačným potrubím v dĺžke cca 400 m a na tejto trase prekonáva takmer 40 metrové prevýšenie. Súčasne s kanalizáciou sme vybudovali vodovod a cestné teleso.

V projekte Mačičkovo 1 vzniklo 20 stavebných pozemkov určených na výstavbu rekreačných chát. Všetky pozemky sme vybavili kanalizačnou, vodovodnou a elektrickou prípojkou. Prístup je zabezpečený po vlastnej asfaltovej ceste. Okrem predaja spomenutých 20 pozemkov sme umožnili napojenie ďalších území na nami vybudované inžinierske siete, a to v rozlohe cca 80 000 m2.

1,8 ha
areál
20
pozemkov
všetky
IS
900 tis. €
bez dph

Galéria