Medicentrum

Na mieste Medicentra sa nachádzala budova, ktorá pôvodne slúžila ako policajná stanica. Niekoľko rokov bola opustená a chátrala. Miesto, priamo uprostred sídliska Brezovec v Dolnom Kubíne, bolo dobré. Museli sme vymyslieť vhodný zámer, ktorý by rešpektoval územný plán (neprípustná výstavba bytov) a ktorý by bol aj ekonomicky uskutočniteľný.

Blízkosť nemocnice, ktorá stojí neďaleko, nás priviedla k myšlienke súkromného medicínskeho centra. Nasledoval prieskum trhu, ktorý túto možnosť potvrdil. V tejto časti sídliska bola tiež zlá situácia s parkovaním. Využili sme preto polovicu 1. nadzemného podlažia, kde sme vytvorili 10 garáží.

Viaceré slovenské sídliská majú problém s jedno účelovými budovami, ktoré časom stratili svoju opodstatnenosť (napríklad výmenníkové stanice, bývalé policajné stanice a pod.). Cestou, ako týmto budovám vrátiť život, ak nie je možná zmena územné plánu, je realizácia novej myšlienky, ktorá zohľadňuje súčasný dopyt.

9
ambulancií
1
lekáreň
10
garáží
1000 m2
plochy

Galéria