Bytový dom s polyfunkciou MyMara

V tomto prípade bol pre nás výzvou známy hotel SUMMIT v Bešeňovej, ktorého prevádzku sa jeho predchádzajúci majitelia rozhodli ukončiť. V prvom momente sme ponuku na kúpu hotela odmietli, pretože nie sme hotelieri. Táto nehnuteľnosť nás však nepustila, a to z týchto dôvodov:

a) perfektná poloha v rámci vyhľadávanej rekreačnej oblasti,

b) vynikajúci stavebno-technický stav a

c) 100% korektní obchodní partneri na strane predávajúcich.

Plusom boli aj pozitívne externality ako blízky Aquapark Bešeňová a ďalšie možnosti, či už letnej alebo zimnej rekreácie, ktoré ponúka Liptov. 

Pracovali sme s viacerými variantmi a po dôkladnom prieskume trhu padla voľba na apartmány, ktoré budú určené na predaj pre individuálnych vlastníkov.  Rozhodli sme sa tiež zachovať, rozšíriť a zmodernizovať priestory určené pre gastro prevádzku. Apartmány sa síce javia ako logická voľba, pretože kopírujú dispozičné rozvrhnutie pôvodných nebytových priestorov, no všetko ostatné muselo prejsť kompletnou rekonštrukciou, ktorú sme uskutočnili v extrémne krátkom čase. Vďaka vysokému nasadeniu, dobrej príprave a know-how z obdobných projektov sme projekt (od kúpy, cez povoľovací proces, rekonštrukciu a až po predaj) zrealizovali za 8 mesiacov. Optimalizovali sme tiež využitie priľahlých pozemkov, vďaka čomu sme do budúcna získali priestor pre realizáciu ďalšieho zámeru.

Našli sme tak zmysluplné využitie pre ďalšiu nehnuteľnosť, ktorej prevádzka začínala narážať na limity vyplývajúce zo zmien v okolitom prostredí. Výsledkom je živá stavba s 27 apartmánmi, 32 parkovacími miestami a jednou gastro prevádzkou. Okrem iného sme si z tohto projektu odniesli veľmi pozitívne skúsenosti s dynamickou a progresívnou miestnou samosprávou.

1
reštaurácia
27
apartmánov
3931 m2
plochy
8 mesiacov
realizácia