Obchodné a administratívne centrum Lucenkova

Budova bývalej Vojenskej správy na Lucenkovej ulici v Dolnom Kubíne dlhodobo chátrala. Jedným z dôvodov bol azbest v interiéri, ktorého likvidácia je veľmi nákladná. A tiež územný plán, ktorý nedovoľuje v danom mieste bytovú výstavbu. Čo je však najdôležitejšie – táto nehnuteľnosť je vo vynikajúcej lokalite. Preto sme usilovne hľadali varianty využitia, ktoré by boli v súlade s územným plánom a zároveň ekonomicky uskutočniteľné.

Dôsledný prieskum trhu nám potvrdil domnienku, že silný dopyt existuje nie len po bytoch, ale aj kvalitných kancelárskych a obchodných priestoroch. Za pomoci kvalitného architekta sme spracovali štúdiu, ktorou sme sa snažili nájsť budúcich užívateľov nebytových priestorov. Ešte pred získaním stavebných povolení na rekonštrukciu administratívnej budovy a na výstavbu nového objektu obchodu a služieb sa nám podarilo zazmluvniť približne 70% celkovej plochy a do konca realizácie projektu sme mali budovy plné.

Stavebnú časť projektu sme spustili na jeseň 2017 a dokončili v septembri 2018. V rámci realizácie sme nahradili nevyhovujúce stromy v okolí novou profesionálnou výsadbou. Všetka voda z atmosférických zrážok je udržiavaná v teréne vďaka terénnym vsakom. Administratívna budova je vybavená nabíjacími konektormi pre elektrobicykle. Dovedna sme na trh priniesli 12 nebytových priestorov o výmere cca 1 120 m2.

1
areál
12
priestorov
1122 m2
plochy
1.1mil €
bez dph

Galéria