Transformácia 530 bytov vo francúzskom Bordeaux – finalista EU Mies Award

  • Úvod
  • Novinky
  • Transformácia 530 bytov vo francúzskom Bordeaux – finalista EU Mies Award

365 €/m²; realizácia 12 – 16 dní/byt; + 3,8 m hlboká zimná záhrada.

Príklad rekonštrukcie mimoriadne zaujímavý aj v kontexte slovenského stavebného fondu. Ukážka, ako sa dá urobiť naozaj zaujímavá obnova a zhodnotenie starších objektov masívnej bytovej výstavby „za plnej prevádzky“. Efektívne, účelne a architektonicky čisto. S výrazným zvýšením kvality bývania.

Rekonštrukcia plne obsadenej bytovky začínala v interiéri a postupne sa dostala až na fasádu, kde predsadená pavlač (zimná záhrada) umožnila v maximálnej miere otvorenie bytov. Pôvodné malé okná nahradilo veľké posuvné zasklenie. Výsledkom je viac priestoru, svetla a výhľadov. Rekonštrukcia prebehla bez vysťahovania obyvateľov. Nové obvodové konštrukcie pomohli výrazne zlepšiť celkovú energetickú bilanciu stavby.

Vo finále opäť rekonštrukcia veľkého obytného komplexu

Do vyhlásenia výsledkov ceny za súčasnú architektúru – Mies van der Rohe Award 2019 ostáva ešte niekoľko týždňov. Už teraz však poznáme piatich finalistov súťažného bienále, ktorých sa budeme snažiť podrobnejšie predstaviť v samostatnom článku. Dnes to bude Transformácia 530 bytov vo francúzskom meste Bordeaux.

Tak ako aj víťaz spred dvoch rokov – renovácia obytného komplexu DeFlat Kleiburg, aj projekt v Bordeaux priamo reaguje na súčasné riešenie krízy bývania v európskych mestách. Revitalizácia jestvujúcej zástavby a mnohokrát aj jej radikálna transformácia je minimálne rovnako dôležitá ako výstavba nová. Projekt v Bordeaux ukazuje jeden z možných prístupov. Necháva prehovoriť individuálne príbehy obyvateľov, snaží sa podporiť komunitný život. Projekt sa dostal do užšieho výberu aj vzhľadom na aktuálnosť témy. Nutnosť vyrovnať sa s odkazom modernizmu nie je len francúzskou, ale aj celoeurópskou výzvou.

 

Komplikované východiská

Monumentálne monolitické obytné bloky nepatrili pred rekonštrukciou medzi atraktívne miesta na život. Málo svetla, plytké balkóny, zlé teplotechnické parametre obvodových konštrukcií. Projekt sa zameral na rekonštrukciu trojice bytových domov, ktorých náplň z prevažnej časti tvorilo sociálne bývanie. Ide o prvú fázu programu rekonštrukcie „Cité du Grand Parc“ v Bordeaux.

V domoch postavených na začiatkom 60. rokov je viac ako 4000 bytových jednotiek. Rekonštrukcia budov G, H a I, s výškou 10 až 15 poschodí, sa týkala 530 bytov.

 

Nový priestor pre život

Renovácia obytných blokov výrazne pozdvihla kvalitu bývania. Veľmi presne dokázala v rámci obmedzeného rozpočtu zhodnotiť existujúce kvality, ktoré ostali zachované a nedostatky, ktoré bolo potrebné adresovať a odstrániť.

Dostavba veľkých zimných záhrad a balkónov, ktoré rozšírili obytný priestor, zabezpečila viac prirodzeného svetla, lepšie teplotechnické parametre a flexibilitu využitia priestoru.

Existujúce malé okná nahradili zasklené posuvné dvere na výšku celého podlažia, ktoré otvárajú obytný priestor do novovzniknutej zimnej záhrady.

Technické vybavenie bolo modernizované. Dva výťahy pri každom schodisku boli nahradené jedným väčším. Infraštruktúru doplnili nové výťahové šachty vedené pozdĺž zadnej fasády. Zrekonštruované boli kúpeľne a elektroinštalácia v bytoch. Zmeny sa dotkli aj spoločných priestorov a záhrad. Aj vďaka dotáciám sa nájomné po rozsiahlej  prestavbe nezdvihlo.

 

 

Autori Anne Lacaton
Jean Philippe Vassal
Frederic Druot
Christophe Hutin
Investor AQUITANIS
Zastavaná plocha 23745 m2
Podlažná plocha 81000 m2
Investičný náklad 365 €/m2
Návrh 2013 – 2014
Realizácia 2014 – 2018
Adresa Rue des Frères Portmann 33300,
Bordeaux,
Francúzsko

Zdroje: presskit EU Mies award 19Lacaton & Vassal architectesFrédéric Druot ArchitectureChristophe Hutin Architecture, www.archinfo.sk

Foto: Philippe Ruaualt, Lacaton & Vassal

 

Značky:

Chcete dostávať novinky z nášho blogu?

Zanechajte nám Váš e-mail a získajte novinky zo sveta nehnuteľností, aktuality z našej spoločnosti atď.

Newsletter zasielame raz mesačne a kedykoľvek je možné sa z odberu odhlásiť

Send this to a friend