Projekt Apartmány Bešeň je dokončený a skolaudovaný.

Projektový manažér

Projektoví manažéri tvoria základ našej spoločnosti. Od ich schopností a výkonov závisí úspech alebo neúspech realizovaných projektov, a teda aj celej firmy. Dobrých ľudí je málo, a preto stále hľadáme potenciálnych kolegov, ktorí majú predpoklady úspešne zvládať výzvy, ktoré prináša pozícia projektového manažéra v realitnom developmente. 

Projektový manažér musí byť v prvom rade čestný, zodpovedný a dôrazný. Jeho schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy a nepredvídané problémy pod tlakom je zásadná a každý uchádzač by sa mal ešte pred zaslaním CV sám zhodnotiť, či v tejto oblasti vyniká alebo nie. Ďalším predpokladom je schopnosť organizovať seba a svojich spolupracovníkov, vrátane viacerých dodávateľov a tiež spôsobilosť riešiť zložité medziľudské situácie a budovať dlhodobé vzťahy. 

Práca projektového manažéra (v skratke) začína po vyhľadaní a zabezpečení vhodnej príležitosti na realizáciu developerského projektu. Nasleduje organizačné zabezpečenie obstarania nehnuteľnosti, výber architekta, projektanta, získanie všetkých potrebných povolení, komunikácia s úradmi a samosprávami, výber a organizácia stavebných firiem a realizácia stavebnej časti projektu. K tomu treba pridať dohľad nad plnením marketingových plánov a plánov predaja, vrátane komunikácie s marketingovou agentúrou a realitnou kanceláriou. Manažér preberá zodpovednosť za plnenie termínov, kvality a rozpočtu v priebehu celého života projektu. Reportuje vedúcemu výroby, ktorý ho riadi a podľa potreby mentoruje.

Táto pozícia je veľmi náročná a nie je vhodná pre osoby, ktoré rozhádže akákoľvek nečakaná situácia. Tiež nie je vhodná pre tých, čo nezvládajú zodpovednosť, tlak a stres. Na druhej strane táto pozícia ponúka veľa slobody, výzvy, osobné naplnenie a nadštandardné finančné ohodnotenie a iné výhody (vynikajúca partia, auto, notebook, mobil, veľkú slobodu – pružný pracovný čas, home office a pod.). Obrovským benefitom (a aj povinnosťou) je sústavné vzdelávanie, ktoré má široký záber a pozostáva zo seminárov, školení, povinnej literatúry, prípadových štúdií a rôznych kurzov.  

Hľadáme manažérov so skúsenosťami ale aj bez nich. Ako vo všetkom, začínajúci manažér bez skúseností môže tento nedostatok nahradiť obrovskou dravosťou a chuťou na sebe pracovať. 

Chystáme nové projekty, ktoré si vyžadujú posilnenie nášho manažérskeho tímu. Ak vás táto práca zaujíma, budeme radi ak nám pošlete vaše CV už teraz (CV pošlite štrukturovaný s fotografiou, motivačný list neposielajte) na mail kariera@buknalaurincik.sk

Pošlite nám životopis

  Dlhopis v ľudskej reči

  Dlhopis v ľudskej reči

  Jednoducho povedané, kto si kúpi dlhopis, má právo na výplatu úrokov a tiež na vyplatenie jeho menovitej hodnoty. Menovitá hodnota je suma, na ktorú dlhopis znie. Vo väčšine prípadov si majiteľ dlhopis za jeho menovitú hodnotu aj kupuje. Úrok je odmena majiteľa dlhopisu za to, že dočasne poskytol emitentovi (emitent je ten, kto dlhopis vydal) dlhopisu peňažné prostriedky. Úrok môže byť dohodnutý rôzne, napríklad ako fixná suma, pohyblivé percento naviazané na určitý ekonomický ukazovateľ (napr. EURIBOR) alebo najčastejšie, ako určité pevné percento vypočítané z menovitej hodnoty dlhopisu.

  Zákonná definícia dlhopisu

  Dlhopisy upravuje najmä Zákon o cenných papieroch a Zákon o dlhopisoch. Základná definícia znie: Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej čiastky v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.
  Úprava týchto cenných papierov je samozrejme rozsiahlejšia. Existuje množstvo ďalších pravidiel, regulácií a špecialít, ktoré sa týkajú dlhopisov. Podnikateľom, ako aj investorom, ponúkajú veľmi zaujímavé možnosti alokovania a zhodnotenia voľného kapitálu. V tomto blogu sa však venujeme len pohľadu na praktickú podstatu dlhopisu zo strany podnikateľa, respektíve investora.

  Emisné podmienky dlhopisu

  Ak chcete spoznať parametre dlhopisu, prečítajte si jeho emisné podmienky. Je to dokument, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa danej emisie. Emisné podmienky musia obsahovať všetky zákonom uvedené náležitosti, medzi ktoré patria najmä označenie emitenta, objem emisie, menovitá hodnota dlhopisov, ich počet, spôsob výpočtu a čas výplaty úroku, záväzok emitenta splatiť istinu a úrok, termíny splatenia menovitej hodnoty, zabezpečenie investorov a podobne. Emisné podmienky musí schváliť oprávnený orgán emitenta, ktorým môže byť napríklad valné zhromaždenie. Na záver celého procesu sú emisné podmienky registrované Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky, ktorý pridelí dlhopisom tzv. ISIN číslo (International Securities Identification Number).

  Prečo práve dlhopisy?

  Z pohľadu firmy emitujúcej dlhopisy sa môže zdať, že je výhodnejšie využívať bankové úvery. V určitých situáciách je to pravda. Banky, oproti dlhopisom, poskytujú oveľa lacnejší spôsob financovania podnikateľskej činnosti. Vybaviť bankový úver však trvá nejaký čas, a na to niekedy nie je priestor. Keď sa naskytne vhodná príležitosť, treba okamžite konať. A práve financovanie našich projektov cez dlhopisy nám umožňuje skrátiť reakčný čas na minimum, čím môžeme tvoriť výraznú pridanú hodnotu už pri nadobúdaní nehnuteľností. Takže aj vyšší úrok, ktorý platíme investorom našich dlhopisov, je z pohľadu našej spoločnosti ekonomicky opodstatnený. Financovanie podnikov prostredníctvom súkromných emisií dlhopisov je v rozvinutých ekonomikách úplne bežné. A bolo by výrazne častejšie aj u nás, nebyť dlhého obdobia komunizmu, ktoré podstatne pribrzdilo všetky bežné ekonomické nástroje voľného trhu. V poslednom období však badať nárast používania tohto finančného nástroja, a to aj pri malých a stredných podnikoch.

  Emisia dlhopisov Bukna Laurinčík 03

  Po dvoch úspešných emisiách s označeniami Bukna Laurinčík 01 a 02 sme v máji 2022 uskutočnili našu tretiu emisiu dlhopisov s názvom Bukna Laurinčík 03, ktorú práve púšťame do obehu. V prípade záujmu o bližšie informácie si môžete emisné podmienky vyžiadať cez náš web www.buknalaurincik.sk (sekcia Investor).

  Máte záujem o viac informácií?

  Ak máte záujem o aktuálne informácie o možnostiach investície do projektov našej spoločnosti, vypíšte prosím žiadosť tu:

   Prvú pomoc berieme vážne!

   Vieš naisto čo máš robiť?

   Skúsme si zodpovedať pár otázok. Ako pomôžem epileptikovi pri ťažkom záchvate? Čo mám robiť, ak sa dusí dieťa cudzím predmetom? A čo mám robiť, ak sa dusí dospelý? Pri kardiopulmonálnej resuscitácii, koľkokrát stlačím, koľkokrát vdýchnem? A ako je to s počtami stlačení a vdychov pri malých deťoch alebo pubertiakoch? Môžem im poškodiť pri umelom dýchaní pľúca? Mám dávať nevládnemu motocyklistovi po nehode dole prilbu? Kedy nie, kedy áno a ako? Čo robiť so zlomeninou, čo s otvorenou zlomeninou a čo s rôznymi typmi krvácania alebo po uštipnutí hadom? Otázok je habadej, ale správnych odpovedí býva v ťažkých situáciách málo.   

   Zlyhať môžeš, ale prípravu nepodceň

   Skôr či neskôr budeme prítomní pri kolapse alebo úraze človeka. Ak sa tak stane, je pravdepodobné, že to bude náš blízky, vlastné dieťa, rodič, kolega alebo kamarát. Budeme bez odbornej pomoci, situácia si vyžiada poskytnutie prvej pomoci a my si nedáme rady. Zlyhať samozrejme môžeme. Či už v dôsledku šoku alebo situácia bude naozaj objektívne zložitá. Aký to však bude pocit, ak naša neschopnosť poskytnúť prvú pomoc dôsledkom toho, že sme všetky kurzy prvej pomoci odflákli, oklamali alebo prespali? 

   Povrchný prístup k prvej pomoci

   Stretli ste sa s povrchným školením prvej pomoci, s fiktívnymi prezenčkami a s občasným “tu mi to len podpíš a bež”? Prečo tak zásadnej veci venujeme tak málo a niekedy vyslovene podvádzame? Ozaj, koho v konečnom dôsledku podvedieme? Nechceme moralizovať, nám sa oči otvorili až potom, ako sa nás školiteľ opýtal, čo budeme robiť, ak sa nám bude dieťa dusiť kockou z lega? Správnu odpoveď sme nevedeli, a tak školiteľ poznamenal, či nám nevadí, že sa môže zadusiť. 

   Kolega zachránil človeka

   Náš kolega už zachránil človeka. Podal mu kardiopulmonálnu resuscitáciu, zlomil mu pri tom síce rebro (je to bežné), ale dotyčný prežil a uzdravil sa. Bola to časť náplne jeho práce v bývalej firme a zvládol ju perfektne, a to aj vďaka kvalitným systémom jeho zamestnávateľa, ktorý ho na takúto situáciu perfektne pripravil. Aj toto je obrovská inšpirácia pre našu firmu. Daňové poučky síce hovoria, že cieľom podnikania je dosahovať zisk, ale my sme presvedčení, že cieľom podnikania je vytváranie hodnôt, s čím zisk súvisí až následne. Hodnoty ako život alebo zdravie sú jedny z najdôležitejších. Čo môže byť lepšie, ak sa v rámci pracovnej doby naučíme zachrániť život alebo zdravie našich blízkych. 

   Užitočná tradícia a vynikajúca zábava

   Stáva sa tradíciou, že našu gulášovku, ale aj iné firemné akcie využívame na to, aby sme sa poctivo zdokonalili v praktickom poskytovaní prvej pomoci alebo si osvojili iné zručnosti. Prečo z takýchto dní, okrem dobrej zábavy, systémovo neťažiť aj niečo naozaj dôležité? Ani tento rok to nebolo inak. Mimoriadne šikovní mladí ľudia z OZ Oravská pomoc nás opätovne riadne prevetrali a preškolili, za čo im úprimne ďakujeme. Prvú pomoc si počas roka zopakujeme teoreticky minimálne ešte raz a o rok, na guláši, nás čaká opäť praktický dril. Inak – guláš a partia na ňom, aj tento rok na jednotku 🙂  

   Všetci sme občas slepí, len to nevidíme

   Prokrastinácia

   Každý z nás sa potýka s prokrastináciou. Známe stavy, keď odkladáme povinnosť, až nám je z toho tak zle, že v záujme zachovania duševného zdravia túto úlohu splníme. Pokiaľ ide o povinnosť, je veľká pravdepodobnosť, že nám ju niekto alebo niečo pripomína. Buď úrad, kolega, zákazník, manželka alebo smrad smetného koša. Vonkajšie činitele nás teda nútia tento záväzok splniť. Je už len na našej vôli a disciplíne, ako sa s prokrastináciou popasujeme.

   Priority to nie sú

   Problém nastáva, keď nám bytostne dôležitú vec žiadny vonkajší činiteľ nepripomenie. Mali by sme teda rozlišovať medzi prokrastináciou a tým, keď nám niečo dôležité uniká bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Treba zvýrazniť, že tu nejde o zlé nastavenie priorít, lebo ak je reč o prioritách, musí existovať viacero možností, z ktorých si vyberáme. A keďže si vyberáme, musíme si tieto možnosti aj uvedomovať.

   Skutočná slepota

   Hovorme radšej o slepote. Slepotou v tejto súvislosti nazvime stav, kedy je potrebné niečo mimoriadne zásadné vykonať, a my si to vôbec neuvedomujeme, hoci neskôr, zo spätného pohľadu, sa to javí ako očividne jasná vec. Táto slepota je zákerná, nebezpečná a môže za mnoho trápení a nevyužitých príležitostí. Pritom nejde o prejav lenivosti alebo neschopnosti. Slepota je rafinovaný klam, ktorý pramení pravdepodobne z našich stereotypov, vrodených alebo získaných predstáv o svete a o modeloch jeho fungovania. Niektoré z našich podvedomých automatických vzorcov správania a rozhodovania sú tak silné, že sa im len ťažko ubránime. Je tak najmä vo vypätých situáciách, kde hrá svoju rolu stres, strach alebo iné emócie.

   Tri kroky

   Ako jasne vidieť dôležité veci, ktoré nám tak nepochopiteľne unikajú, ako sa vysporiadať so slepotou? S veľkou pokorou si dovolím tvrdiť, že prvým krokom je vôbec pripustiť si, že slepotu naozaj mávame, a to aj tam, kde by sme ju nečakali. Druhým krokom je nastavenie systému, ktorý nám existenciu slepoty pripomenie. My vo firme si ju napríklad prostredníctvom checklistov pripomíname minimálne raz do týždňa. Tretím krokom je vytvorenie kultúry otvorenej spätnej väzby medzi kolegami, ktorá sa prejavuje vo vzájomnom konštruktívnom spochybňovaní rôznych návrhov, stratégií alebo rozhodnutí.

   Porady nie sú na to, aby sme hľadali kompromis alebo politicky korektné stanovisko, s ktorým je každý ako tak v pohode. Porady sú na to, aby sme si trénovali naše mozgy, vyzývali navzájom jeden druhého, testovali našu argumentáciu a postoje. Jednoducho, aby sme čo najlepšie preverili naše nápady, plány, postupy a riešenia. A to ešte pred tým, ako ich otestuje realita, ktorá často ako jediná odhalí predchádzajúcu slepotu. V ideálnom svete by to fungovalo tak, že aj úplný nováčik bez zaváhania povie šéfovi, že niečo robí zle, šéf sa neurazí, zamyslí sa nad kritikou a ocení otvorenosť mladého kolegu.

   Moje chyby lepšie zbadáš ty

   Možno sa zhodneme na tom, že pozorovanie a hodnotenie chýb druhých nám ide lepšie, ako pozorovanie a hodnotenie chýb vlastných. Využívajme tento zaujímavý talent na to, aby sme sa zlepšovali navzájom a aby sme tiež zlepšovali výkonnosť našich organizácií. Slušne, s dobrým úmyslom, si musíme vedieť vzájomne “naložiť“, čo sa do nás zmestí. A bez urážania, s vďakou, musíme konštruktívnu kritiku prijímať. Na lepší spôsob, ako na “slepotu”, sme ešte neprišli. Ktohovie, možno máme riešenie priamo pod nosom, len ho nevidíme.

    

    

   Ako sa na navždy zbavíme škaredých panelákov!

   Bodaj by u nás prešlo takouto kreatívnou obnovou čo najviac panelákov. To, čo dokázal ateliér GutGut so starou bytovkou v Rimavskej Sobote, je nevídané. Samozrejme, obrovské uznanie patrí aj investorovi. Tomuto hovoríme pridaná hodnota.  Nie je to úplná novinka, ale práve pre inšpiráciu sa k nej opakovane musíme vracať.  Prečítajte si o tomto počine viac a na konci článku si nezabudnite pozrieť video. (Zdroj článku https://createspace.sk/)

   SLO­VEN­SKÍ ARCHI­TEKTI BODUJÚ

   Toto je spô­sob, ako sa navždy zba­víme ška­re­dých pane­lá­kov! Ak niečo dáva slo­ven­ským mes­tám nádych komu­nizmu, tak sú to pane­láky. Celé síd­liská nepek­ných domov, často pra­vi­delne uspo­ria­da­ných do blo­kov, sú jas­nou pri­po­mien­kou toho, kto tu kedysi vlá­dol. Po páde komu­nizmu mnohí volali po zbú­raní pane­lá­kov, už len z dôvodu, aby sme zabudli na našu nepeknú his­tó­riu. To je však pocho­pi­teľne eko­no­micky nemožné a nesku­točne neefek­tívne. Len v Bra­ti­slave žije v tejto forme výstavby 130 000 ľudí a zaria­diť také­muto počtu ľudí nové uby­to­va­cie kapa­city je zhola nemožné. Archi­tekti zo slo­ven­skej firmy Gut­Gut však našli rie­še­nie a doká­zali zdan­livo nemožné. Pozri sa, ako sa zo sta­rého hnus­ného pane­láku dá uro­biť krásne a moderné býva­nie.

   GUTGUT

   GutGut je inovatívny slovenský architektonický ateliér pod vedením architektov Štefana Polakoviča a Lukáša Kordíka. Venujú sa tvorbe menších dizajnérskych prvkov cez navrhovanie budov až po urbánizmus. Ich známe realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodú skúsenosť. GutGut je laureátom ceny ARCH a viacnasobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

   PANE­LÁK

   Hovorovo „pane­lák“ – prvé panelové domy sa objavili v Holandsku po prvej svetovej vojne. V Nemecku sa objavili v roku 1923, prvý blok panelových domov bol postavený v roku 1939 v Paríži. Stavba panelových domov slúžila ako rýchle a lacné bývanie, avšak nikde v západných krajinách sa nestavali v takom masovom meradle ako vo východnom bloku. Západná Európa od ich stavby upustila už v 70. rokoch, vo východnej Európe sa stavali až do začiatku 90. rokov 20. storočia. S ich výstavbou sa prestalo po páde komunistického režimu (posledné panelákové sídlisko na Slovensku, Hájik v Žiline bolo dokončené až v roku 2007). Idea takto stavaného domu bola v zásade dvojitá, zníženie nákladov a náročnosti stavby. Priemerná úžitková plocha bytov v panelových domoch je 62,29 m2.

   NÁDYCH KOMUNIZMU

   Dodáva mestám nádych komunizmu. Na videu je uká­zané, ako Gut­Gut doká­zal starý pane­lák kom­pletne pre­ro­biť na moderné býva­nie, kde nechý­bajú spo­ločné pries­tory ako sauna, posil­ňovňa či kavia­reň. Mono­tónne byty nahra­dili moderné pries­tory a rôzne typy apart­má­nov. Samoz­rejme nech­ceme, aby našimi mes­tami stále z ulíc dýchal komu­niz­mus, no volať po ich zbú­raní nepo­va­žu­jem za triezve. Práve archi­tekti z Gut­Gut nám všet­kým uká­zali, čo všetko sa dá s takým sta­rým pane­lá­kom uro­biť a kom­pletne tak zbú­rali stigmu, že tieto budovy sú už nepou­ži­teľné. Nie len zatep­ľo­va­nie spo­jené s fasá­dou vo far­bách kaná­rika. Toto je sku­točná cesta, ako spra­viť naše mestá kraj­šie a moder­nej­šie a premeniť pôvodný panelák na oázu bývania. Panelák a jeho premena! Gut job, Gut­Gut! Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA   

    

   Zdroj: https://createspace.sk/  

   Naša najlepšia investícia v tomto roku

   Od januára do septembra tohto roku (2020) sme vo firme zabezpečili 15 školení, ktoré dokopy trvali 1 300 minút (cca 22 hodín). Jedného školenia sa zúčastnilo v priemere 8 ľudí, takže spolu sme školeniam venovali 10 400 človeko minút (cca 174 človeko hodín). Počas školení ľudia nepracujú, teda tento čas je zdanlivo jalový. Keď k tomu pripočítame cenu samotných školení, prostriedky a čas potrebný na ich prípravu, náklady sú vysoké. V našom prípade je to približne na úrovni 8 tisíc eur ročne.

          

   Ako však už nadpis napovedá, náklady na vzdelávanie sú najlepšou investíciou, akú sme boli schopní v tomto, ale aj iných rokoch, urobiť. Znie to ako klišé, možno to aj klišé je, ale na tom vôbec nezáleží. Podstatné je, že návratnosť investície sa prejavuje v dvoch rovinách: 

   1. Každé školenie je investíciou do “hlavy” zamestnanca. Vďaka lepšej hlave dokáže jedinec napredovať, dokáže riešiť ťažšie úlohy, je úspešnejší a ak sa mu darí, práca ho viac baví a logicky sa mu dostáva viac rešpektu od kolegov a obchodných partnerov. Následne prichádzajú zaujímavejšie projekty, väčšie výzvy, viac zodpovednosti, vyššia výplata, atď. Vďaka rastu lepšie zvládneme aj úlohy v osobnom živote. Jednoducho sme lepší. Bystrí pracovníci tento benefit chápu a vážia si ho oveľa viac, ako vecné alebo nepeňažné výhody (autá, wellness pobyty). Najväčším bonusom pre človeka je, že ak raz zmení pôsobisko, plnú hlavu si zoberie so sebou.
   2. Bežná firma stojí na ľuďoch. Je to ďalšie klišé, ale pravdivé. Naša firma má 10 ľudí, ktorí sa napr. svojou činnosťou minulý rok postarali o 2 mil. obrat. Ak vzdelávaním dosiahneme len 2 % zlepšenie obratu (ostatné  premenné zachované), prinesie nám to dodatočných 40 tis. eur. Investícia do vzdelania vo výške 8 tis. eur sa nám zhodnotí vo výške 500 %. Samozrejme, príklad je veľmi zjednodušený a nehodí sa na každú firmu a zamestnanca rovnako. Ale princíp platí.

    

   Vzdelávanie má aj ďalšie benefity. Pomáha vytvárať kultúru pokroku, kontinuálneho zlepšovania, inovácií a priťahuje talentovaných ľudí s chuťou rásť. Vzdelávanie môže byť pestré, nemusí sa vždy úzko týkať nášho hlavného biznisu, a preto aj často zabaví a osvieži. Špičkovo zvládnutá prvá pomoc, škola šmyku alebo škola prežitia v divočine vám alebo vašim blízkym môže zachrániť životy. A to stojí za to.

    

   Takže covid – necovid, stále budeme investovať do kvalitných kurzov a tréningov pre náš cenný tím. Ak máte nápady a tipy na dobré programy alebo kurzy, určite nám dajte vedieť (info@buknalaurincik.sk). Budeme veľmi vďační.

   Nechaj svoj apartmán v Hillside bez starostí zarábať

   Výstavba nášho projektu Hillside je v plnom prúde. Veríme, že o rok budeme našim zákazníkom odovzdávať hotové apartmány, a tak stihneme aspoň časť prvej letnej sezóny. Nižšie vám prinášame náš blog z webu projektu (www.hillside.sk), v ktorom sa venujeme možnostiam ekonomického zhodnotenia investície a tiež správe apartmánu „na diaľku“. Prajeme vám príjemné čítanie.

    

   Koľko ľudí, toľko chutí. Niekto si apartmán kúpi výlučne pre seba a trávi v ňom značnú časť roka alebo v ňom dokonca trvalo býva. Iní zas kupujú apartmán výlučne na jeho ďalší prenájom, s cieľom maximálneho zhodnotenia investície. Mnohí však volia veľmi atraktívny prístup, kedy kombinujú vlastné užívanie nehnuteľnosti s jej krátkodobým prenájmom.

   Keď užívam, užívam. A keď neužívam, zarábam

   Ako funguje kombinované užívanie apartmánu? Veľmi jednoducho. Svoju nehnuteľnosť inzerujte napríklad prostredníctvom platforiem na krátkodobý prenájom – Booking, Airbnb alebo cez domáce Megaubytovanie.sk. V obdobiach, kedy apartmán chcete užívať sami, prednastavíte jeho obsadenosť a nik si ho v danom čase nemôže prenajať. Naopak, vaši zákazníci si apartmán môžu rezervovať v obdobiach, kedy ho využívať neplánujete. Zjednodušene teda platí: „Keď užívam, užívam. A keď neužívam, môžem zarábať.“

   S prenájmom nie sú starosti

   Mnohí si nevedia predstaviť operatívnu prevádzku apartmánu. Najmä, ak je ich trvalý pobyt od Kubínskej hole vzdialený nejaký ten kilometer. Kto bude čakať hostí, kto bude upratovať, prať, preberať apartmán po pobyte, kto bude robiť drobnú údržbu? To je len príklad otázok, ktoré vám môžu víriť v hlave. Nemusíte mať obavy, všetko je vymyslené a odskúšané.

   Za účelom pohodlnej prevádzky apartmánov Hillside pre vás pripravujeme službu room servis, v rámci ktorej sa o technickú stránku prenájmu vášho apartmánu plne postaráme. Váš apartmán odovzdáme osobne hosťom, vysvetlíme im jeho fungovanie a budeme im v prípade potreby poruke. Po ich odchode apartmán skontrolujeme, preberieme, upraceme, vymeníme prádlo, uteráky, doplníme zásoby kávy, čaju. A apartmán je pripravený na pobyt ďalších hostí alebo na príchod majiteľa. Rozsah služieb je na vzájomnej dohode.

   O svoj apartmán sa môžete postarať aj sami alebo vám s tým môže pomôcť niekto blízky. Nie je v tom žiadny problém a aj trochu ušetríte. Samozrejmosťou, ktorú zabezpečuje zmluvný správca, je starostlivosť o spoločné časti a zariadenia apartmánového domu. Ide o kosenie, zimnú údržbu, revízie výťahu a pod.

   10 % zhodnotenie

   Niektoré projekty apartmánových domov ponúkajú veľmi zaujímavé zhodnotenie investície. V určitých prípadoch atakujú až 10 % ročne. Aby vás hneď na to, veľmi drobným písmom na konci ponuky upozornili, že tento výnos je negarantovaný a je to len optimistický odhad pri optimálnom naplnení všetkých premenných. Bolo by nekorektné sľubovať takéto “garantované” výnosy. Napíšeme len, aké sú naše skúsenosti. Výnos závisí najmä od troch vecí:

   1. či je apartmán voľný na prenájom v najatraktívnejších (a najdrahších) termínoch, ako je Silvester, jarné prázdniny, Veľká noc alebo leto,
   2. akí budete hostitelia – ako bude zariadený a vybavený apartmán, ako dokážete komunikovať s hosťami, či im na uvítanie pripravíte fľašu vína a pod. (referencie sú veľmi silný faktor),
   3. ako šikovne sa budete venovať marketingu a prezentácii vášho apartmánu.

   Iné okolnosti, ako napríklad počasie, dostatok snehu v zime alebo ekonomická situácia majú tiež vplyv, no tie moc ovplyvniť nevieme.

   Naše skúsenosti s prenájmom apartmánov v iných projektoch sú také, že čisté ročné zhodnotenie na úrovni 4 až 6 % vieme bez väčšej námahy dosiahnuť. Iste, tí čo sa venujú prenájmu apartmánov systematicky dosahujú ešte lepšie výsledky.

   Z nášho pohľadu však ako zisk nevnímame len financie, ktoré apartmán ročne prinesie. Ziskom je aj čas, ktorý v apartmáne strávi jeho majiteľ, rodina, kamaráti alebo obchodní partneri. A samozrejme aj hodnota, ktorú dobrá nehnuteľnosť časom naberá.

   Záverom

   Nie každý kupuje apartmán v Hillside ako investíciu. Ak však áno, tak apartmán v Hillside ponúka nepochybne zaujímavú investičnú príležitosť a závisí od osobných preferencií majiteľa apartmánu a spôsobu jeho využívania, koľko % ročne pribudne do rodinného rozpočtu. Každopádne sa postaráme o to, aby ste s prevádzkou vášho apartmánu, hoci budete aj dlhšiu dobu neprítomní, nemali žiadne starosti. Nech zážitky vynášajú.

   Apartmány Hillside v Dolnom Kubíne

   Lukratívne turistické lokality na Slovensku zažívajú stavebný boom. Po Tatrách a Demänovskej doline prichádza aj na Oravu. V developerskom „záchvate“ občas vznikajú projekty, o ktorých kvalite sa dá oprávnene pochybovať, apartmánové domy Hillside však stoja na opačnom konci spektra.

   Miesto, kde by mala stavba vyrásť, sa nachádza na hranici lesných porastov a pasienkov, len niekoľko stoviek metrov od zjazdoviek. Nosným elementom celého návrhu sa pre architektov stalo začlenenie nového objektu do prostredia tak, aby v najvyššej možnej miere zachovali pôvodnú atmosféru miesta. Obnovenie pôvodného obrazu krajiny s doplnením rekreačných funkcií je predpokladom budúcej trvalej udržateľnosti.

                 

   Vybrúsený tvar

   Koncept stavby je založený na sledovaní morfológie kopca a na zachovaní fantastických výhľadov na okolie. Z pozemku je výhľad až na Západné Tatry a architekti to použili ako najväčšiu devízu. Do architektonického výrazu vstupovali aj miestne tradície. Jednoduchý archetyp sedlovej strechy architekti parafrázujú tak, aby sa v ňom odrážali okolité hory. Výhľady sú zachované vďaka veľkorysým zaskleniam. Veľká pozornosť sa však venovala tomu, aby si aj pri panoramatickom výhľade každý z apartmánov stále zachoval vlastné adekvátne súkromie. Forma budovy bola ovplyvnená aj tvarom pozemku a technickou infraštruktúrou. Lichobežníkový tvar v pomere približne 4 : 1 predpokladá budúcu pozdĺžnu výmenu vozovky. Vzdialenosť stavby od cesty je daná technickou infraštruktúrou. Projekt si vyžaduje prekládku niektorých inžinierskych sietí vrátane riešenia prekládky vysokonapäťových vedení do priestoru cesty. Táto zmena by v budúcnosti umožnila vybudovať podobné stavebné súbory aj na voľnej pôde na západnej strane cesty.

   Súbor tvoria tri budovy.

   Materiály a myslenie

   Vzhľadom na umiestnenie navrhovaných objektov v horskom prostredí bolo dôležité pracovať s prírodnými, ideálne miestnymi materiálmi. Hlavným stavebným prvkom nadzemnej stavby bude stenový systém z veľkoformátových drevených panelov CLT (cross-laminated timber). Veľkou výhodou systému je jeho ekologická bilancia, rýchlosť výstavby porovnateľná s panelovou výstavbou a aj priestorová úspornosť, 100 mm CLT panel zastúpi 380 mm tehlu. Významným plusom vzhľadom na lokalitu je proces suchej výstavby, ktorý umožňuje stavať aj v zime. Komplex tvoria tri trojpodlažné apartmánové domy s pôdorysným rozmerom 16,1 × 16,1 m. V každom z nich sa nachádzajú, až na výnimky, 4 byty na poschodie. Celkový počet apartmánov je 46, ku každému z nich patrí aj pivnica. Projekt ráta aj so 47 parkovacími miestami. Usporiadanie a štandardy bytov vrcholia na najvyššom poschodí, kde sa nachádzajú dvoj- až štvorizbové nadštandardné apartmány. Exkluzivitu týchto bytov podčiarkujú veľké strešné terasy a nadrozmerné zasklenie. Fasáda bytových domov je kombináciou štruktúrovanej bielej omietky, betónu a drevených lamiel. Strešná krytina je hliníková v prirodzenom farebnom odtieni. Všetky okná sú navrhnuté bez parapetu. Súčasťou architektonického stvárnenia bude profesionálna výsadba drevín v okolí. Kombinácia modernej architektúry s históriou vytvára prácu, ktorá má najlepšiu šancu odolať pustošeniu času i nestabilnému trendu a tvorí trvalo udržateľný celok.         Apartmány Hillside Miesto: Kubínska hoľa, okres Dolný Kubín Architekti: Peter Šercel, Andrej Švec Spolupráca: TVAR ARCHITEKTI Investor: BL, s. r. o. Plocha: 4 500 m2

   Redakčná úprava: Karolína Barényi Vizualizácie, projektová dokumentácia: Šercel Švec

   Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.

   ZDROJ: www.abs.sk